• ADR laboratorija pruža sledeće usluge:

    • Kontrolisanje ADR vozila
    • Kontrolisanje I ispitivanje cisterni I pokretne opreme pod pritiskom
 

 Zahtev za kontrolisanje i ispitivanje ADR vozila

 

Adresa: Višnjička 98, 11000 Beograd

Kontakt informacije:

Rukovodilac ADR Laboratorije
Dr Aleksandar Grkić, dipl. inž. maš.
Mob: 065/987-88-84
E-mail: email hidden; JavaScript is required

Luka Ponorac, dipl.inž.maš
Mob: 065/987-88-54
E-mail: email hidden; JavaScript is required