PROVERA IDENTITETA VOZILA

senka11

Pregledom se proverava da li je na broju motora i broju šasije ili u njihovoj okolini bilo nedozvoljenih fizičkih izmena. Pregled uključuje i fizičku proveru saobraćajne dozvole. Pri pregledu se koristi sofisticirana merna tehnika. Pregled traje oko 2,5h (a po potrebi i duže).

VLASNIK ILI LICE OVLAŠĆENO ZA OVAJ PREGLED dovozi vozilo na pregled u dogovorenom terminu.

Vozilo mora biti oprano, čisto i uredno.

Stranka ne prisustvuje pregledu. Po završenom pregledu stranka dolazi po vozilo i tada joj se saopštavaju rezultati pregleda o čemu se izdaje prikladna potvrda.

Kompletne cene usluga su prema važećem  cenovniku.

POSTUPAK ZAKAZIVANJA PREGLEDA VOZILA:

  1. Popuniti zahtev za pregled i poslati ga na email email hidden; JavaScript is required email hidden; JavaScript is required;

Zahtev se popunjava online a može se preuzeti  i kao .DOC

  1. Po prijemu zahteva će vas kontaktirati stručna služba AMSS-CMV radi dogovora oko termina pregleda.

email hidden; JavaScript is required