REALIZOVANI PROJEKTI

senka11

1. Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Vrbas, sa predlogom akcionog plana za period 2016-2020. godine

Naručilac projekta: Opština Vrbas

AMSS – Centar za motorna vozila je tokom 2016. godine realizovao studiju pod nazivom Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Vrbas, sa predlogom akcionog plana za period od 2016. do 2020. godine. Studija predstavlja strateški dokument neophodna za uspostavljanje sistema bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Vrbas i kvalitetno upravljanje bezbednošću saobraćaja. U okviru Studije su jasno definisani ciljevi koje treba dostići, prepoznati su problemi u saobraćaju na teritoriji opštine, finansijski aspektima problema, ali i načini kako prepoznate probleme prevazići.  Izrada i usvajanje Strategije bezbednosti saobraćaja ujedno predstavlja i ispunjenje zakonske obaveze definisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Strategiju prati i odgovarajući Akcioni plan za realizaciju Strategije, sa jasno prepoznatim subjektima bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Vrbas, njihovim obavezama, nadležnostima kao i finansijskim procenama za realizaciju Akcionog plana u periodu od 2016. do 2020. godine. Projektni tim AMSS – Centra za motorna vozila je zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave – opštine Vrbas i saobraćajnom policijom nekoliko radnih nedelja boravio na teritoriji opštine Vrbas, gde je obavljao terenske aktivnosti prikupljanja podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja za opštinu Vrbas, potrebnih za sprovođenje analiza i izradu samog dokumenta Strategije.

2. Studija za izbor deonica i lokacija za primenu ITS – uređaja za automatsku kontrolu brzine na državnim putevima

Naručilac projekta: Agencija za bezbednost saobraćaja

AMSS – CMV je tokom 2016. godine realizovao studiju čiji je cilj bio da se izradi metodologija i izvrši izbor deonica i lokacija na državnim putevima za postavljanje uređaja za automatsku kontrolu brzine kretanja vozila. Deonice su identifikovane na osnovu različitih kriterijuma (važnost putnog pravca, obim saobraćaja, veličina rizika stradanja na deonici, postojanje opasnih mesta – crnih tačaka na deonici i vrednost indikatora ponašanja učesnika u saobraćaju u odnosu na prekoračenje dozvoljene brzine kretanja na deonici). Nakon identifikacije deonica koje su najpogodnije za postavljanje uređaja, izvršena su detaljna merenja i prikupljanja podataka na svim izabranim deonicama (lokacijama), sa ciljem identifikacije problema i nelogičnosti, pre svega iz ugla saobraćajne signalizacije, kako bi se omogućilo jasno i nedvosmisleno otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila. Tom prilikom su pored ostalih merenja izvršena merenja: koeficijenata prianjanja, retrorefleksije saobraćajnih znakova, tačne pozicije svakog saobraćajnog znaka, širine saobraćajne trake i kolovoza i sl.

3. Priručnik za unapređenje bezbednosti puteva sa predlogom mera i mogućnostima lokalnog upravljača puta i zemljišta za smanjenje uticaja puta i putne okoline na nastanak saobraćajnih nezgoda

Naručilac projekta: Agencija za bezbednost saobraćaja

Projekat realizovan u saradnji sa: S-Projekt d.o.o.

AMSS – Centar za motorna vozila je u 2016. godini, u saradnji sa kompanijom S-Projekt, realizovao studiju pod nazivom „Priručnik za unapređenje bezbednosti puteva sa predlogom mera i mogućnostima lokalnog upravljača puta i zemljišta za smanjenje uticaja puta i putne okoline na nastanak saobraćajnih nezgoda“. Priručnik je namenjen predstavnicima lokalnog upravljača puta, članovima lokalnih saveta za bezbednost saobraćaja, ali i projektantima saobraćaja i saobraćajne signalizacije. U Priručniku su predstavljene najznačajnije savremene mere za unapređenje bezbednosti puta koje su prepoznate kao najbolja praksa kada je reč o izboru mera unapređenja bezbednosti puta. Svaka mera je detaljno opisana, počevši od najjednostavnijih mera tzv. „jeftinih“ mera pa do onih skupljih koje zahtevaju i veće građevinske poduhvate. Kao deo projekta sprovedeno je i anketno istraživanje u kom su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava. Cilj Priručnika je pomoć lokalnim upravljačima puta u kvalitetnijem sagledavanju potreba i mogućnosti koje različite mere mogu da ostvare u pogledu smanjenja broja i posledica saobraćajnih nezgoda nakon njihove primene.

4. Metodologija benčmarkinga bezbednosti saobraćaja u zatvorenim sistemima

Naručilac projekta: Agencija za bezbednost saobraćaja

Prema podacima iz Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period 2015-2020. godine, u saobraćajnim nezgodama sa komercijalnim vozilima (teretna vozila i autobusi) gine oko 1/5 od ukupnog broja poginulih lica, što je dovoljno jasna poruka da se problemu upravljanja radom flote komercijalnih vozila mora pristupiti na mnogo ozbiljniji i profesionalniji način. Najbolja praksa u oblasti bezbednosti saobraćaja upućuje na primenu alata Benčmarking bezbednosti saobraćaja u zatvorenim sistemima, koji doprinosi prepoznavanju prednosti i nedostataka u radu kompanija ili organizacija tokom obavljanja redovnih aktivnosti u saobraćaju. AMSS – Centar za motorna vozila je za potrebe Agencije za bezbednost saobraćaja izradio metodologiju za primenu pomenutog alata. Metodologija je primenjena u tri nezavisne kompanije/organizacije. Najvažniji cilj projekta je promocija alata kojim se obezbeđuje smanjenje i/ili potpuno eliminisanje saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju vozila i zaposleni u kompanijama i organizacijama, posebno u kompanijama kojima je transport putnika ili tereta primarna delatnost.

5. Analiza stanja bezbednosti dece u saobraćaju na teritoriji opštine Vrbas, sa elaboratima bezbednosti saobraćaja u zonama svih osnovnih škola

Naručilac projekta: Opština Vrbas

Projekat realizovan u saradnji sa: GDi GISDATA d.o.o.

AMSS – Centar za motorna vozila je tokom 2016. godine realizovao studiju pod nazivom „Analiza stanja bezbednosti dece u saobraćaju na teritoriji opštine Vrbas, sa elaboratima bezbednosti saobraćaja u zonama svih osnovnih škola“. Cilj projekta je unapređenje bezbednosti dece u saobraćaju, posebno u zonama osnovnih škola, kroz sagledavanje postojećih problema sa predlogom mera intervencije. Tokom projekta utvrđeni su najintenzivniji pešački (dečiji) tokovi u zonama škola, na kojima treba primeniti najveći set mera i u potpunosti urediti kretanja svih učesnika u saobraćaju.

6. Snimanje puta specijalizovanim vozilom sa ciljem identifikacije lokacija i saobraćajno-tehničkih i bezbednosnih karakteristika deonica na kojima će biti primenjen sistem video nadzora, sa predlozima rešenja za postavljanje sistema

Naručilac projekta: Opština Vrbas

Snimanje bezbednosnih karakteristika puta specijalizovanim vozilom je samo jedna od usluga koje nudi AMSS – Centar za motorna vozila. Kako bi se na kvalitetan način vršila kontrola poštovanja saobraćajnih propisa potrebno je izabrati najpogodnije lokacije za postavljanje sistema za automatsko otkrivanje prekršaja (pre svega prekršaj „brzine“ i „prolazak na crveno svetlo semafora“). U okviru Projekta prepoznate su lokacije na visoko-rizičnim deonicama i mestima na kojima se dogodio veliki broj saobraćajnih nezgoda na kojima će primena sistema za automatsku detekciju saobraćajnih prekršaja biti najefikasnija. Na izabranim lokacijama izvršena je identifikacija nepravilnosti vezanih za postavljenu saobraćajnu signalizaciju i ocenjene su bezbednosne karakteristike puta i putne okoline koje imaju uticajna ponašanje učesnika u saobraćaju.

7. Identifikacija opasnih mesta “crnih tačaka” na teritoriji opštine Vrbas, sa predlogom mera za sanaciju

Naručilac projekta: Opština Vrbas

AMSS – CMV je tokom 2016. godine realizovao studiju čiji je cilj identifikacija opasnih mesta – potencijalnih „crnih tačaka“ sa predlogom mera sanacije. Studija se sastoji od nekoliko koraka. Najpre su dobijeni podaci o saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile na teritoriji opštine Vrbas u poslednje trogodišnjem periodu. Nakon analize ovih podataka vršena su terenska istraživanja, a zatim je sprovedeno anketno istraživanje kako bi bili dobijeni podaci koji su potrebni za pouzdanu identifikaciju „crnih tačaka“. Nakon preklapanja svih rezultata istraživanja i utvrđivanja šire liste opasnih mesta, tim AMSS-Centra za motorna vozila je u saradnji sa predstavnicima Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Vrbas i predstavnicima saobraćajne policije prepoznao šest „crnih tačaka“, na kojima je izradio idejna projektantska rešenja sa predlogom mera sanacije.

8. Razvoj softverske aplikacije i metodologije za određivanje opasnih mesta – “crnih tačaka” na putevima Republike Srbije

Naručilac projekta: Agencija za bezbednost saobraćaja

Projekat realizovan u saradnji sa: GDi GISDATA d.o.o.

AMSS – Centar za motorna vozila je učestvovao u izradi nacionalne metodologije identifikacije opasnih mesta – potencijalnih „crnih tačaka“ na putevima Republike Srbije. Projektom je obuhvaćena i izrada softverske aplikacije za jednostavnije i brže prepoznavanje potencijalnih „crnih tačaka“, isključivo na osnovu lokacija saobraćajnih nezgoda (nagomilavanja nezgoda). Sa početkom prikupljanja podataka o koordinatama saobraćajnih nezgoda od strane saobraćajne policije (2015. godina) javio se problem velike količine tačaka na mapi. Na primer, samo na teritoriji Beograda u toku jedne godine dogodi se više od 10.000 saobraćajnih nezgoda, koje praktično čine „šumu“ tačaka na mapi sa koje nije nimalo jednostavno prepoznati opasna mesta usled nagomilavanja nezgoda na određenoj lokaciji. Zbog toga je realizacija projekata i izrada softverske aplikacije za automatsko prepoznavanje opasnih mesta – potencijalnih „crnih tačaka“ po jasno utvrđenom algoritmu i metodologiji, bio svojevrstan izazov za stručnjake AMSS – Centra za motorna vozila.