ODELJENJE PROCENE VREDNOSTI

Odeljenje procene vrednosti AMSS-CMV d.o.o se već dugi niz godina bavi izradom Kataloga cena i nomenklatura vozila. Na današnji dan katalog sardži više od 70000 različitih modela vozila.  Dostupan je u obliku knjige, kao softverski paket ili kao web aplikacija. Zvaničan je katalog za utvrđivanje vrednosti vozila i plovnih objekata za potrebe poreske uprave pri utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava. Cene u katalogu su realne i bazirane su na zvaničnim maloprodajnim cenama koje nam dostavljaju zvanični predstavnici proizvodaia u Srbiji. Vrednost upotrebljavanih vozila se umanjuje za stepen prosešne amortizacije koji je usvojen od strane osiguravajućih kuća Srbije, jog pre 25 godina.

Danas, pored Kataloga za Republiku Srbiju, AMSS-CMV D.O.O. Izrađuje kataloge cena i nomenklatura vozila i za Bosnu i Hercegovinu i za Crnu Goru.

Postoje dve osnovne usluge procene vrednosti vozila:

  1. Kataloška vrednost vozila – utvrđuje se samo u slučaju kada datog modela vozila nema u Katalogu cena i nomenklatura vozila
  2. Realna vrednost vozila – gde se pored kataloške procene dodatno uključuju i faktori koji se odnose na pređenu kilometražu, opšte stanje vozila, način eksploatacije i broj prethodnih vlasnika, investiciona ulaganja i ponudu i potražnju na tržištu.

Kontakt za informacije: 011/275-0971, 011/275-0972

procena@cmv.rs

AMSS AGENCIJA vrši prodaju kataloga i knjiga.

Kontakt 011/3291-054

Adresa: Cvijićeva br.12

veleprodaja@amss-agencija.rs