Zahtev za proveru porekla vozila

  Podaci o vozilu:

  Marka vozila

  Tip vozila

  VIN (broj šasije)

  Godina proizvodnje

  Boja

  Datum prve reg.

  Uvoz iz zemlje

  Datum uvoza

  Podnosilac zahteva

  Ime i prezime/naziv pravnog lica

  Adresa

  JMBG/PIB

  Email

  Telefon

  Fax

  Mobilni telefon

  Napomena

  Naručujem
  administrativna provera vozila u sistemu Car-Det za poznatu zemlju Evrope
  administrativna provera vozila u sistemu Car-Det za područje Kanade i USA

  Napomena:
  Ova provera podrazumeva administrativnu proveru legalnosti polovnih vozila (da li je vozilo ukradeno u inostranstvu), do momenta kada je isto uvezeno u Republiku Srbiju. Fizičko/ovlašćeno lice svojim potpisom garantuje za istinitost navedenih podataka o predmetnom vozilu kao i istinitost ličnih/poslovnih podataka i saglasno je da AMSS-CMV d.o.o., kao posrednik, JTV MAC d.o.o. , kao izvršilac provere, i drugi partneri mogu podatke iz ovog zahteva uključiti u informacioni sistem i koristiti za potrebe pretrage. Vremenski rok za proveru zavisi od zemlje uvoza vozila i od momenta prispeća zahteva za proveru u JTV MAC d.o.o. , što je podnosiocu zahteva predočeno prilikom podnošenja zahteva. Sertifikat (rezultat provere) se štampa u dva primerka (za obe strane po jedan primerak) i biće predat podnosiocu zahteva nakon izvršene provere. Sertifikat sadrži rezultat provere koji može biti opisan sledećim ocenama: Ocena 1 Vozilo je legalno. Ocena 3 U toku provere otkrivene su delimične nedoslednosti, ali saznanja ne govore o nelegalnom poreklu vozila (postoje samo određene nejasnoće). Ocena 5 Vozilo je nelegalno ili postoje određena saznanja koja ukazuju na nelegalnost. JTV MAC d.o.o. se obavezuje da će izvršiti nepristrasnu kontrolu navedenog vozila i izdati o tome izveštaj sa istinitim podacima. JTV MAC d.o.o. garantuje da lični/ poslovni podaci i rezultat pretrage kao poverljive informacije neće biti dostupni trećim licima, osim AMSS-CMV i policiji u slučaju kad je vozilo kradeno. Ukoliko izvršilac tokom provere utvrdi da za vozilo ne postoji odjava u zemlji porekla koju je stranka navela u svom zahtevu, dužan je da obustavi dalju proveru i da istog dana pismenim putem obavesti poručioca. Podnosilac zahteva tada odlučuje da li će zahtevati dodatnu proveru porekla vozila, pri čemu je dužan, ukoliko se odluči, da plati nadoknadu troškova za dodatnu pretragu. Odstupanje od vremenskog roka za proveru je dozvoljeno u sledećim slučajevima: netačno navedeni podaci od strane podnosioca zahteva - pogrešno navedeni VIN, pogrešno naveden VIN u saobraćajnoj dozvoli, pogrešno navedena zemlja porekla, ili u sledećim slučajevima koji mogu nastati na strani izvršioca - državni praznici u zemlji u kojoj se proverava vozilo ili u Republici Češkoj, greške u bazi podataka iz koje se dobijaju informacije, i nejasnoće u vezi sa poreklom vozila (izvršene promene na delovima vozila prema kojima se određuje identifikacija). Izvršilac mora o tome odmah da obavesti podnosioca zahteva. U slučaju da se ispostavi da je na dan provere vozilo bilo nelegalno, a dobilo je ocenu 1, izvršilac je dužan da poručiocu nadoknadi štetu koja je s tim u vezi nastala. Ta šteta se odnosi na vrednost vozila na dan kada je vlasniku vozila bilo oduzeto pravo posedovanja i korišćenja istog, na osnovu odluke donete od strane ovlašćenog organa. Vrednost vozila, se određuje na osnovu zvaničnog Kataloga cena i nomenklatura vozila AMSSkoji je važio na dan nastanka štete. Podnosilac zahteva, svojim potpisom, potvrđuje da je upoznat i da prihvata pravila poslovanja. U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

  Prihvatam pravila korišćenja usluga AMSS-CMV