Opšti uslovi poslovanjaKontaktMapa sajta English

Odeljenje za vozila: 011/ 2768-755, 2761-443, 2764-241;

Direkcija:011/2750-471, 2750-982;

Ispitivanje upotrebljavanih vozila koja se uvoze u Srbiju

Detaljan opis uvoza se može pronaći na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja

Kontrola uvoza upotrebljavin vozila obuhvata proveru da li je vozilo proizvedeno u skladu sa propisima i da li je vozilo naknadno modifikovano,odnosno da li su na vozilu delovi koji su odobreni (homologovani) za ugradnju na taj Tip/Varijantu/Verziju vozila.
Za ubrzavanje postupka najbolje je pribaviti COC ili potvrdu proizvođača.

Cena pregleda je 3700 za vozila kategorija O, L i T, 5400 za vozila M1kategorije i 7800 za vozila kategorija M2, M3 i N,

Pregled se vrši na lokacijama na kojima AMSS-CMV ima ugovor o korišćenju prostora.

Trenutno štampu i distribuciju Uverenja radi Agencija za bezbednost saobraćaja, ali očekujemo da će nam biti odobreno da se štampa radi na licu mesta pa neće biti čekanja za vozila koja su ispravna i čija je dokumentacija u redu.

Od uplatnica je potrebno priložiti dokaz o uplati ka Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Vozilo treba da je u voznom stanju i da na pregled dođe na sopstveni pogon.

 

Informacije u vezi statusa predmeta na 065/987-7868, radnim danom od 09:00 do 12:00

 

 

Karta

Sleper