Opšti uslovi poslovanjaKontaktMapa sajta English

Odeljenje za vozila: 011/ 2768-755, 2761-443, 2764-241;

Direkcija:011/2750-471, 2750-982;

Pregled taksimetara

Beograd 18.11.2014.

AMSS-Centar za motorna vozila odnedavno je počeo da se bavi overavanjem taksimetara, tako da je sada mnogo olokšano jer umesto jedne laboratorije postoje dve koje trenutno imaju ovlašćenje od nadležnog ministarstva odnosno Ministarstva za privredu da se mogu baviti ovomdelatnošću.

OVERAVANJE TAKSIMETARA – CENA

 

Prema važećoj tarifi cena je 540,00 dinara a na to se računa 20 % PDV-a.

Uz zahtev je potrebno priložiti i dokaz o izvršenoj uplati Republičke administrativne takse od 290,00 dinara.

Obrazac zaheva se može preuzeti ovde, i mora da sadrži sve neophodne podatke, potrebno je da zahtev bude odštampan na računaru.

Ukoliko se podnosilac zahteva odluči mi možemo uplatiti taksu u njegovo ime i popuniti zahtev, ta usluga košta 312,00 dinara sa PDV-om.

uplatnica