Opšti uslovi poslovanjaKontaktMapa sajta English

Odeljenje za vozila: 011/ 2768-755, 2761-443, 2764-241;

Direkcija:011/2750-471, 2750-982;

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
od 26.04.2012. sa primenom od 04.05.2012.

Zbog učestalih pitanja u vezi pravila koja su objavljena u medijima dajemo svoj stavkaolaboratorije za ispitivanje vozila.

Stavovi se odnose na sva tri komentara u vezi folija na staklima, uređaja za upravljanje nadsnoj strani i dečjih sedišta.

Uslovi se za navedene ili nisu izmenili ili su ublaženi za pojedine od ta tri slučaja.

 

1. Sedišta za decu

Ovaj uslov je isti kao što je i bio u prethodnom pravilniku.

Nije moguće obaviti bilo kakvo ispitivanje na sedištu za dete koje je u prodavnici ili u vozilu. Za tu vrstu proizvoda se rade homologaciona ispitivanja i o tom ispitivanju proizvođač dobija homoloagciono odobrenje.

Homologaciona oznaka treba da postoji na sedištu za dete.

Sedalo

Nalepnica

Izgled nalepnice je informativnog karaktera.

Na sledećem linku možete naći osnovne informacije.

 

2. Zatamnjivanje stakala

I u vezi ovog kriterijuma uslov je blaži nego dosada, tako da razloga za paniku nema.

Kriterijum u svetu nije normiran tako da propisi variraju od države do države, to ne zanči da se vozilo treba prepravljati pri prelasku državnh granica već to da je vozilo ispravno u smislu propisa u matičnoj zemlji u kojoj je registrovano.

Uslovi za međunarodni saobraćaj se nalaze u Bečkoj konvenciji i obuhvata osnovne uslove u pogledu konsrrukcija, kočenja i ostalih osnovnih uslova.

Zatamnjenje od 30 % je veomablago i ispunjava ga mali broj folija u kombinaciji sa staklima.

Pregled se može obaviti na bilo kojoj od stalnih lokacija, cena pregleda je 2.400,00 dinara i uključuje i izdavanje nalaza pozitivnog ili negativnog.


Folije Folije

3. Uređaj za upravljanje na desnoj strani

Ovaj uslov je u odnosu na prethodni pravilnik bitno blaži. Isključuje se konverzija vozila prebacivanjem uređaja za upravljanje sa desne na levu stranu i praktično onemogućava ponovni uvoz i registracija. Kod ove vrste uslova problem za bezbednost više predstavljaju farovi sazakošenjem na levoj stran tako da umesto da se osvetljava desna ivica puta radi se ometanje vozača iz suprotnog pravca.levo desno