Opšti uslovi poslovanjaKontaktMapa sajta English

Odeljenje za vozila: 011/ 2768-755, 2761-443, 2764-241;

Direkcija:011/2750-471, 2750-982;

Obuka vozača

„Centar za obuku i proveru vozačkih sposobnosti AMSS CMV“

namenjen je svim kategorijama vozača, bez obzira da li se radi o profesionalnim vozačima, vozačima amaterima ili licima sa ograničenim funkcionalnim sposobnostima (osobama sa invaliditetom).
„Centar za obuku i proveru vozačkih sposobnosti AMSS CMV“ ima za cilj da kroz proverene metode teorijskog i praktičnog rada omogući da na izuzetno lak i jednostavan način polaznici obuke nadograde svoja postojeća znanja, kao i da steknu i usvoje nova znanja i veštine.
Uz teorijska predavanja i praktične vežbe polaznici imaju mogućnost da provere i unaprede svoja znanja i vozačke veštine, bez obzira da li se radi o početnicima ili o osobama koje već poseduju odgovarajuća znanja i veštine.
Obuka se realizuje po modulima u zavisnosti od:
1. kategorije korisnika (vozači amateri, profesionalci ili osobe sa invaliditetom),
2. kategorije vozačkih dozvola, kvalifikacije vozača,
3. stepena usvojenosti vozačkih veština i osposobljenosti za upravljanjem vozilom,
4. vrste motornih vozila kojima korisnik upravlja,
5. specifičnih zahteva za upravljanje vozilima uslovljenih uspešnim obavljanjem radnih zadataka.

„Centar za obuku i proveru vozačkih sposobnosti AMSS CMV“ realizuje četiri programa edukacije

  1. Program teorijskih obuka profesionalnih vozača
  2. Program testiranje vozača i lica koja upravljaju vozilima iz domena bezbednosti drumskog saobraćaja,
  3. Program specijalističkih oblika treninga 
  4. Program praktične obuke veštine upravljanja i nadogradnje stečenih znanja upravljanja vozilom u različitim eksplotacionim uslovima:

Svaki od navedenih programa obuke sprovodi se kroz realizaciju različitih nastavnih modula. Pregled nastavnih modula, možete preuzeti u PDF formatu.

Provera psiho-fizičkih i motoričkih sposobnosti osoba sa invaliditetom je besplatna i
realizuje se od 1. septembra, u zavisnosti od broja zainteresovanih lica i terminima koji će biti objavljeni na našem sajtu.

Pozivamo sve zainteresovane da popune prijavne obrasce, koji se mogu preuzeti ovde I pošalju ih na mail: obuka@cmv.rs.

Cenovnik se može preuzeti ovde.

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon: 011/275 09 71 ili 011/275 07 22.

Nenad Džagić

nenad.dzagic@cmv.rs