Opšti uslovi poslovanjaKontaktMapa sajta English

Odeljenje za vozila: 011/ 2768-755, 2761-443, 2764-241;

Direkcija:011/2750-471, 2750-982;

Katalog cena i nomenklatura vozila

Štampano izdanje Kataloga se poručuje u AMSS-Agenciji na broj telefona 011/3291-054

Ovo je već dvadesettreća godina kako AMSS-Centar za Motorna vozila izdaje Katalog cena motornih vozila. Ovo izdanje obuhvata sve nove modele vozila koji su se pojavili od izlaska iz štampe Kataloga II/2013, tako da pokriva skoro svu bivšu i sadašnju produkciju koja se može sresti na domaćem tržištu.

            Katalog cena sadrži sledeće kategorije vozila.

I knjiga: Putnička, terenska i kombi vozila
II knjiga: Teretna vozila, damperi, specijalna vozila, nad-
gradnje, autobusi, priključna vozila, traktori, traktorska oprema, auto dizalice radne mašine, motokultivatori, motocikli i plovni objekti
Cene vozila u Katalogu su obračunate po kursu 1EUR = 114,9036 din, 1USD=83,5298 i 1CAD=78,5558 din..

            Cene su obračunate sa sledećim carinskim obavezama (PDV se primenjuje po jedinstvenoj stopi od 20%):

Vrsta vozila

Osnovna
stopa

Evropska
zajednica

CEFTA

Belorusija

Kazahstan

Ruska
Federacija

Turska

Putnička benzin, do 1000 ccm

12,5

0

0

12,5

12,5

12,5

5

Putnička benzin, od 1000 do 3000 ccm

12,5

0

0

12,5

12,5

12,5

2

Putnička benzin, preko 3000 ccm

12,5

0

0

12,5

12,5

12,5

5

Putnička dizel, do 1500 ccm

12,5

0

0

12,5

12,5

12,5

5

Putnička dizel, od 1500 do 2500 ccm

12,5

0

0

12,5

12,5

12,5

2

Putnička dizel, preko 2500 ccm

12,5

0

0

12,5

12,5

12,5

5

Putnička, elektromotor i ostala

5

0

0

5

5

5

0

Vozila za vožnju po snegu (prevoz lica)

5

0

0

5

5

5

0

Teretna benzin

15

0

0

0

0

15

6

Teretna dizel, bruto mase do 20t

15

0

0

0

0

15

6

Teretna dizel, bruto mase preko 20t

15

0

0

0

0

0

3

Šleperi

10

0

0

0

0

10

2

Damperi

1

0

0

0

0

0

0

Specijalna vozila

15

0

0

0

0

0

6

Spec.voz. Autokaravani, benzin do 1000 ccm

12,5

0

0

12,5

12,5

12,5

5

Spec.voz. Autokarav. benzin od 1000 do 1500 ccm

12,5

0

0

12,5

12,5

12,5

2

Spec.voz. Autokarav. benzin od 1500 do 3000 ccm

10

0

0

10

10

10

2

Spec.voz. Autokarav. benzin preko 3000 ccm

12,5

0

0

12,5

12,5

12,5

5

Spec.voz. Autokaravani, dizel do 1500 ccm

12,5

0

0

12,5

12,5

12,5

5

Spec.voz. Autokaravani, dizel preko 1500 ccm

10

0

0

10

10

10

2

Nadgradnje

10

0

0

0

0

0

2

Autobusi benzin, manji od 2800 ccm

10

0

0

0

0

0

6

Autobusi benzin, veći od 2800 ccm

15

0

0

0

0

0

6

Autobus, dizel

15

0

0

0

0

0

6

Autobusi sa ostalim vrstama pogonskog agregata

1

0

0

0

0

0

0

Priključna vozila, sva

10

0

0

0

0

0

2

Traktori guseničari za snežne terrene

1

0

0

0

0

1

0

Traktori guseničari ostali

15

0

0

0

0

15

6

Traktor poljoprivredni i šumski, do 75 kW

15

0

0

0

0

15

6

Traktor poljoprivredni i šumski, od 75 do 90 kW

10

0

0

0

0

10

2

Traktor poljoprivredni i šumski, preko 90 kW

10

0

0

0

0

0

0

Traktorska oprema

10

0

0

0

0

0

4

Motokultivatori

15

0

0

0

0

15

6

Viljuškari

5

0

0

0

0

0

0

Radne mašine

1-10

0

0

0

0

0

0-2

Autodizalice

15

0

0

0

0

0

0

Motocikli do 50 ccm

8

0

0

0

0

0

2

Motocikli od 50 do 800 ccm

5

0

0

0

0

0

0

Motocikli preko 800 ccm

8

0

0

0

0

0

2

Plovni objekti, jedrilice

3

0

0

0

0

0

0

Plovni objekti, ostali

5

0

0

0

0

0

0

Poreska uprava u postupku utvrđivanja prometne vrednosti upotrebljavanog proizvoda koji podleže obavezi godišnje registracije, kao polazište za utvrđivanje osnovice poreza na prenos apsolutnih prava, koristi ovaj Katalog kao zvanični cenovnik.
Cene su obračunate sa carinskim i poreskim obavezama, koje ne treba isključivati prilikom utvrđivanja poreske osnovice upotrebljavanih motornih vozila, Poreska uprava ne vrši korekciju po osnovu pogonskog učinka - pređene kilometraže.
Ukoliko u toku godine dođe do promena na tržištu prouzrokovanih promenom carinskih i poreskih obaveza ili kursa dinara blagovremeno će se izdavati dopune cenovnika sa koeficijentima koji će prevoditi štampane cene u aktuelne.
Cene svih vozila su date sa obračunatim PDV-om.

Kupci privrednih vozila koji su obveznici PDV-a, porez na dodatu vrednost koji im je zaračunat od strane dobavljača i iskazan u fakturi imaju pravo da, u istom tom poreskom periodu, tretiraju kao prethodno plaćeni porez i da umanje svoju poresku obavezu.

Informacije

Velibor Stevanković

011/2080-124; 2080-125

Prodaja:

Porečka 4, Beograd

Mogu se poručiti i online.

Za rok isporuke prethodno nazovite

011/2080-124, 2080-125

Cene su prema važećem cenovniku.