Zahtev za overavanje etilometara je poseban u odnosu na ostala merila i može se preuzeti ovde: ZAHTEV ZA OVERAVANJE ETILOMETARA

Zahtev za overavanje merila (sem etilometara)

Vaše ime

Email

Naziv pravnog lica

Sedište

PIB

Matični broj

Kontakt osoba

Vlasnik - korisnik merila

Mesto overavanja merila

Vrsta merila

Proizvođač

TIP

Službena oznaka tipa

Merni opseg

Vrsta pregleda

Izdavanje uverenje
da
ne

Broj merila

Poruka

Prihvatam pravila korišćenja usluga AMSS-CMV