Na osnovu Sertifikata o akreditaciji koji je izdat od strane Akreditacionog telo Srbije (ATS) potvrđeno je da privredno društvo AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o. (akreditacioni broj 01-318) zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 i da je kompetentno za obavljanje poslova ispitivanja vaga koji su specificirani u važećem izdanju Obima akreditacije (link prema obimu akreditacije-ATS)

 

Ispitivanje obuhvata vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti I, II, III i III opsega do 100 tona u skladu sa standardom SRPS EN 45501:2015 i međunarodnom preporukom OIML R-76.

 

Za sve poslove ispitivanja izdaje se odgovarajući Izveštaj o ispitivanju koji se može koristiti za potrebe podnošenja zahteva za Odobrenje tipa merila mase.

 

Ispitivanje je moguće izvršiti u laboratoriji i na terenu.

 

Zahtev za ispitivanje: (preuzimanje)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

VAGE SA NEAUTOMATSKIM FUNKCIONISANJEM

senka11

UNDER CONSTRUCTION