OVERAVANJE TAKSIMETARA

senka11

Od decembra 2014. u okviru Sektora se pružaju usluge overavanja taksimetara, popularno nazvanog baždarenje. Laboratorija se nalazi na lokaciji Zrenjaninski put 114a, a usluge se pružaju i na terenu širom Srbije, uglavnom u dogovoru sa serviserima i proizvođačima taksimetara, kao i sa taxi udruženjima.

Overavanje je obavezno na svakih godinu dana, a cena je definisana Uredbom o troškovima koji se primenjuju pri overavanju merila.

 

Cene su date u važećem cenovniku:

  • Usluge pregleda i overavanje taksimetara…………1.000,00 din + PDV= 1.200,00 din.
  • Republička administrativna taksa……………………………………………320,00 din.
  • Izdavanje uverenja(opciono)…………………………………………………2.400,00 din + PDV = 2.880,00 din.