SEKTOR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJU

senka11

Savremen i efikasan rad transportnog preduzeća podrazumeva stalno praćenje i unapređivanje radnih procesa u poslovanju preduzeća. Nosioci transportnih procesa su rukovodioci transporta i vozači, organizovani u okviru uređenih radnih procesa. Unapređenjem svakog od ovih elemenata direktno se utiče na efikasnost poslovanja. Praćenje efikasnosti i unapređenje poslovanja zahteva angažovanje stručnih kadrova i primenu savremenih metoda koji će prepoznati i sprovesti adekvatne mere optimizacije. Tržišno orjentisano transportno preduzeće nastoji da uz maksimalnu finansijsku efikasnost unapredi svoje poslovanje i radne procese, što najčešće podrazumeva angažovanje profesionalnih i stručnih konsultanata.

Sektor za stručno usavršavanje i sertifikaciju, nastao je kao posledica potrebe transportnih preduzeća za unapređivanjem radnih procesa u poslovanju preduzeća. Aktivnosti Sektora odnose se na unapređenje elementa poslovanja u transportnim preduzećima: unapređenje rada rukovodilaca transporta, unapređenje kompetencija i sposobnosti vozača i optimizaciju radnih procesa.

Poslovi sektora su usmereni na rad u okviru transportnih procesa, pri čemu se poseban niz aktivnosti odnosi na uspostavljanje sistema kvaliteta i procesa standardizacije, sa naglaskom na standar bezbednosti saobraćaja ISO 39001.

Obavljajući razvojne, savetodavne, edukativne i stručne poslove Sektor ima značajnu ulogu u uspostavljanju i realizovanju programa čiji su cilj efikasni radni procesi i visok nivo sposobnosti i kompetencija zaposlenih u transportu.

Ciljevi Sektora:

 • Selekcija i profesionalni razvoj zaposlenih u transportu,
 • Unapređenje stručnosti kadrova zaposlenih u transportnim preduzećima,
 • Praćenje i unapređenje efikasnosti rada zaposlenih,
 • Uvođenje standarda ISO 39001 u proces poslovanja i
 • Značajno redukovanje troškova transportnih preduzeća.

Zadaci Sektora:

 • Analiza efikasnosti radnih procesa u transportnim preduzećima,
 • Formiranje dinamičkih planova i preporuka za unapređenje efikasnosti rada,
 • Dugoročno planiranje stručnog usavršavanja, u skladu sa potrebama transportnih preduzeća i zaposlenih u transportu,
 • Uspostavljanje sistema kontinuiranog stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja zaposlenih u transportu,
 • Rad sa profesionalnim vozačima u skladu sa potrebama preduzeća i zahtevima za unapređenjem kompetencija na nacionalnom i međunarodnom nivou,
 • Organizovanje i realizacija seminara, treninga i drugih oblika stručnog usavršavanja,
 • Vrednovanje kvaliteta i praćenje efekata unapređenja radnih procesa,
 • Praćenje i kontrola rada vozača u transportnim preduzećima,
 • Provera stručnih, psihofizičkih i motoričkih sposobnosti kandidata za prijem u radni odnos i zaposlenih u transportnim preduzećima,
 • Izdavanje stručne literature (udžbenici, skripte, podsetnici, praktikumi),
 • Saradnja sa subjektima značajnim za unapređenje sistema bezbednosti saobraćaja.

Savremena sredstva kojima raspolaže Sektor:

 • Drive on Simulator,
 • Driver test station,
 • Vienna test system trening,
 • Dräger Alcotest 7510,
 • Simulator efekta sigurnosnog pojasa pri čeonom sudaru (Strma ravan za brzine od 12km/h, 9km/h, i 7km/h) i
 • Simulator efekta sigurnosnog pojasa pri prevrtanju vozila („Ražanj“ simulacija prevrtanja vozila za 3600).