O NAšem timu

za obuku revizora i proveravača

Ko smo i zašto je važno da odaberete AMSS-CMV kao partnera u obuci za reviziju i proveru bezbednosti saobraćaja?

AMSS – CMV teži da, uz respektabilne domaće i međunarodne stručnjake iz svog tima i iz timova partnerskih kompanija i organizacija uz najsavremeniju opremu, svojim polaznicima pruži najviši nivo obuke. AMSS – CMV konstantno ulaže u edukaciju stručnjaka i nastavnog osoblja, i predano radi na širenju znanja i iskustva u pogledu najsavremenijih i najuspešnijih metoda iz različitih grana bezbednosti saobraćaja.

U okviru AMSS – CMV-a nalaze se Istraživačko razvojni centar (IRC) i Sektor za bezbednost puteva koji su primarno opredeljeni za rad u oblasti revizije i provere bezbednosti saobraćaja, uz potpuno uvažavanje naučnih dostignuća i najbolje prakse u ovoj oblasti. Aplikativna i softverska rešenja baza podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja i alati unapređenja bezbednosti puta (mapiranje rizika na putevima, upravljanje opasnim mestima – „crnim tačkama“, nezavisne ocene doprinosa puta saobraćajnim nezgodama i dr.) samo su neke od aktivnosti u kojima je AMSS-CMV postao prepoznatljiv u širim stručnim i naučnim krugovima, u zemlji i inostranstvu.

.

Zašto se opredeliti za nas?

Zato što:

  • Imamo dobitni tim, koji će vam kvalitetno preneti znanja i veštine potrebne za polaganje ispita znanja dobijanje licence i samostalni rad,
  • Pored teorijskog iskustva posedujemo i praktično iskustvo u realizaciji revizija i provera,
  • Zato što smo mi pioniri primene provera i revizija u Srbiji i zato što smo učestvovali u definisanju modela izveštaja,
  • Zato što imamo kvalitetne uslove za odvijanje nastave i do sada smo za obuke ocenjivani sa najvećim ocenama od strane polaznika.

NAŠE NASTAVNO OSOBLJE!

Predavači koje angažujemo poseduju značajno iskustvo u domenu sprovođenja savremenih alata za unapređenje bezbednosti puta, a neki su učestvovali u utemeljenju revizija i provera bezbednosti saobraćaja u našoj zemlji, pa čak i u definisanju najzastupljenijeg međunarodnog modela po kome se danas sprovode provere i revizije. Naš tim je tvorac većeg broja nacionalnih, regionalnih ali i internacionalnih priručnika i uputstava za sprovođenje revizija i provera, a među najznačajnije se ubrajaju: “Praktični vodič za revizore i proverivače bezbednosti puta” koji je podržan od PIARC-a (međunarodnog udruženja putara) i publikacije za SEETO i TRACECA. 


Formiranjem ovakvog tima predavača smo želeli da osiguramo prenošenje specifičnih i potrebnih znanja i iskustava “iz prve ruke” u oblasti koja zahteva kontinualno usavršavanje i primenu različitih tehnika za smanjenje broja i posledica saobraćajnih nezgoda. Princip, odnosno moto kojim se rukovodimo je “samo najbolji tim garantuje uspeh” što u značajnoj meri pomera dosadašnju praksu kada je reč o oblasti bezbednosti saobraćaja u Srbiji. Navedeno možemo da potvrdimo stručnošću i referencama našeg angažovanog nastavnog i tehničkog osoblja. Nastavni kadar sastoji se od doktora nauka iz oblasti drumskog saobraćaja, kao i uže stručne oblasti bezbednost drumskog saobraćaja i različitih povezanih oblasti za dati predmet obuke (putevi i saobraćajnice, primenjena metrologija, saobraćajna psihologija itd.) koji su svoje akademsko zvanje potvrdili u praksi.

dr Dejan Jovanov

Dr Dejan Jovanov je stručnjak za bezbednost saobraćaja sa preko 21 godinom iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja. 

Njegovo teorijsko znanje uključuje doktorat iz oblasti bezbednosti saobraćaja, a praktično više od 12 godina permanentnog učešća u različitim međunarodnim projektima. Zaposlen je kao profesor u “Tehnikum Taurunum” – Visokoj inženjerskoj školi strukovnih studija u Beogradu i kao savetnik u AMSS-CMV. Bio je zaposlen u JP “Putevi Srbije” gde je uspostavio prvo odeljenje za bezbednost saobraćaja i učestvovao u izradi i usvajanju Politike i Strategije bezbednosti saobraćaja preduzeća, kao i u izradi prvih izveštaja revizije i provere bezbednosti saobraćaja u zemlji i regionu. Predsednik je nadzornog odbora “Udruženja revizora bezbednosti saobraćaja Srbije”. U svojoj karijeri, kao član različitih projekata, radio je u 19 zemalja. Poseduje dobro znanje o stanju sistema bezbednosti saobraćaja u EU (bivši SEETO, a sada TREATY), Aziji (TRACECA) i Africi (MENA). Čest je gost-predavač na sastancima UNECE i Svetske banke koji se odnose na bezbednost saobraćaja. Jedan je od inicijatora izrade i autor “Praktičnog vodiča za revizore i proveravače bezbednosti puta”, koji je podržan od strane PIARC-a, kao i većeg broja priručnika za revizije i provere.

dr Dragoslav Kukić

Dr Dragoslav Kukić je stručnjak za bezbednost saobraćaja sa preko 15 godina iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja. 

Njegov rad na doktorskim studijama bio je usmeren ka razvoju modela za ocenu rizika stradanja u saobraćaju. Prethodno je bio zaposlen u MUP-Upravi saobraćajne policije i Agenciji za bezbednost saobraćaja gde je bio rukovodilac Sektora za istraživanja i gde je između ostalog učestovao u razvoju jedinstvene baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja, prve baze takve vrste u ovom delu Evrope. Od 2016. godine radi kao direktor Istraživačko razvojnog centra AMSS-CMV. Bio je vođa tima u projektu izrade programa za obrazovanje i obuku revizora i proveravača bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji i projektu razvoja metodologije za procenu uticaja puta na bezbednost saobraćaja, upravljanje bezbednošću saobraćaja na mreži puteva i mapiranje rizika. Jedan je od autora Priručnika za revizore  i proveravače bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podržan od strane PIARC-a. Učestvovao je u projektima bezbednosti saobraćaja koje je finansirala EU i Svetska banka u Evropi (bivši SEETO, a sada TREATY), u zemljama istočno-evropskog partnerstva (EaP) i Aziji (TRACECA).

mr Borivoje Aleksić

Mr Borivoje Aleksić je saobraćajni inženjer sa više od 35 godina radnog iskustva iz oblasti saobraćajnih studija, studija opravdanosti izgradnje puteva, saobraćajnog projektovanja, putne informatike i bezbednosti saobraćaja. 

Zaposlen ja na mestu direktora preduzeća „S Projekt“ iz Beograda. Vanredni je član Inženjerske akademije Srbije. Bio je zaposlen 25 godina u Institutu za puteve iz Beograda, na mestu šefa odeljenja za Studije vangradskih mreža, saobraćajna istraživanja i putnu informatiku, kao i rukovodilac naučne oblasti upravljanje putevima. Kao autor ili saradnik, učestvovao je u izradi više od 100 studija opravdanosti i saobraćajnih studija. Pored poslova odgovornog projektanta projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije, poslova vršioca tehničke kontrole projekata i odgovornog nadzornog organa, autor je metodologije za formiranje i praćenje osnovne baze podataka o državnim putevima Republike Srbije. Rukovodilac je stručnog tima za ažuriranje Referentnog sistema mreže državnih puteva Republike Srbije i stručnog tima za izradu Referentnog sistema mreže ulica i opštinskih puteva na području grada Beograda. Od 2012. godine permanentno se bavi poslovima provera bezbednosti saobraćaja (RSI) i nezavisnim ocenama uticaja puta na nastanak saobraćajnih nezgoda.

Filip Trajković

Filip Trajković je saobraćajni inženjer sa 10 godina iskustva u oblasti revizije i provere bezbednosti saobraćaja. 

Trenutno radi kao inženjer specijalista za bezbednost saobraćaja na više međunarodnih projekata vezanih za pružanja tehničke pomoći državnim i gradskim upravama u implementaciji i sprovođenju programa unapređenja bezbednosti saobraćaja i sprovođenju Direktive EC 96/2008. Predsednik je “Udruženja revizora bezbednosti saobraćaja Srbije” od 2017. godine i licencirani je član Inženjerske Komore Srbije. Poseduje profesionalni sertifikat za revizora bezbednosti saobraćaja izdat od strane Univerziteta u Dablinu, Građevinski fakultet,  Republika Irska (PT (T178)). Radio je u gotovo svim zemljama Balkana, kao i zemljama Istočne Evrope i južne Azije. Jedan je od Autora “Praktičnog vodiča za revizore i proveravače bezbednosti puta”, podržanog od strane PIARC-a. Takođe je jedan od autora Vodiča za sprovođenje Revizije i Provere bezbednosti saobraćaja u gradovima, izrađenog za potrebe grada Beograda.

Mladen Vidaković

Mladen Vidaković je diplomirani građevinski inženjer sa 31 godinom iskustva u projektovanju saobraćajnica. 

Osnovna iskustva i početne profesionalne reference u projektovanju saobraćajnica najvišeg ranga stekao je u Institutu za puteve gde je bio zaposlen nepunih 10 godina. Narednih 6 godina je kao „frilenser“ učestvovao u izradi projekata značajnih infrastrukturnih objkata u zemlji i regionu. Poslednjih 15 godina zaposlen je u preduzeću „MV PUTPROJEKT“ kao rukovodilac projektovanja i odgovorni projektant saobraćajnica. Učestvovao je u izradi  brojnih projekata novogradnje, rehabilitacije i rekonstrukcije državnih puteva, kao i projekata poboljšanja opasnih mesta (crnih tačaka) na državnim putevima Republike Srbije. Bio je angažovan kao odgovorni projektant na velikim infrastrukturnim projektima u BiH. Od 2015. godine aktivno učestvuje u realizaciji projekata nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, provere bezbednosti saobraćaja (RSI) i revizije bezbednosti saobraćaja (RSA). 

tim ostalo

Pored navedenih stručnjaka sprovođenje obuke će biti ojačano učešćem drugih međunarodnih i domaćih stručnjaka saobraćajne, građevinske i struka drugih profila, sve u zavisnosti od potreba, tematskih oblasti, kako u fazi osposobljavanja tako i u fazama usavršavanja revizora i proveravača.

Samo najbolji tim garantuje uspeh!

Šta polaznici dobijaju nakon završene obuke?

Imperativ kojem težimo u sprovođenju obuke je na kvalitetu, efikasnosti i prenetim specifičnim znanjima iz oblasti revizije i provere bezbednosti saobraćaja sa različitih meridijana u svetu.

Cilj nam je da budući revizori i proveravači bezbednosti saobraćaja budu u potpunosti osposobljeni za sprovođenje ovih alata, konkurentni i prepoznatljivi u oblasti bezbednosti saobraćaja u Srbiji a i šire.

Licenca za revizora i proveravača, je samo kruna stečenog znanja na obuci i biće dokaz spremnosti za samostalan rad u praksi.

Revizori i proveravači koji kod nas završe obuku imaju ekskluzivan pristup učlanjenju u Udruženje revizora bezbednosti saobraćaja Srbije i pravo/obavezu da svojim iskustvom učestvuju u izradi narednih verzija publikacija koje objavljujemo iz domena revizije/provere.

50+

realizovanih projekata u republici srbiji

10+

realizovanih međunarodnih projekata

10+

godina iskustva

Najsavremenija oprema

Kada je reč o tehničkoj opremljenosti, AMSS-CMV raspolaže sa prostorijama za obuku koje su opremljene savremenom nastavnom opremom poslednje generacije, čime je uz primenu aktuelnih tehnika u nastavi, osigurana realizacija nastave po poslednjim svetskim standardima.

Kontaktirajte nas

Adrese: Kneginje Zorke 58, 11111 Beograd
Vojvođanska 383i, 11000 Beograd
Telefon:
065 987 88 25
065 987 29 93
065 987 88 60
Email: email hidden; JavaScript is required