PERIODIČNI CPC

Svaki profesionalni vozač koji želi da obnovi kvalifikacionu karticu, nakon 5 godina Zakonom je obavezan da stekne periodični CPC.

Petogodišnji period važenja kvalifikacione kartice počinje od momenta izdavanja kvalifikacione kartice profesionalnog vozača, odnosno datuma naznačenog na kartici. U toku tih 5 godina profesionalni vozač je u obavezi da pohađa periodičnu obuku od najmanje 35 nastavnih časova. Na ovaj način profesionalni vozač stiče periodični CPC koji izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja sa rokom važenja od 5 godina.

Periodična obuka se sastoji iz 5 obaveznih seminara unapređenja znanja, koji ukupno imaju najmanje 35 nastavnih časova. Vozač je Zakonom obavezan da pohađa 5 obaveznih seminara unapređenja znanja, po jedan godišnje. 

Ovi seminari sadrže najmanje 7 časova (od 45 minuta), traju jedan dan i imaju obavezne ulazne i izlazne testove u trajanju od po 30 minuta (rade na početku i na kraju seminara). Testovi na seminaru se sprovode u cilju poboljšanja i proširenja znanja i ne ocenjuju se.

U toku jedne kalendarske godine, vozač može prisustvovati najviše 2 seminara unapređenja znanja koji moraju imaju različite planove i programe rada.

Nakon pohađanja 5 seminara periodične obuke, vozač Agenciji podnosi zahtev za izdavanje periodičnog CPC-a.

Seminari unapređenja znanja se mogu pohađati u Centru AMSS CMV u Beogradu, Vojvođanska 383i tel: 065/987 89 02.

Prijavu za pohađanje seminara unapređenja znanja za periodični CPC možete izvršiti (ovde).

Uputstvo za pohađanje seminara unapređenja znanja za periodični CPC možete izvršiti (ovde).

Termine za pohađanje seminara unapređenja znanja za periodični CPC možete pogledati ovde: