LABORATORIJA ZA ETALONIRANJE

senka11

Laboratorija za etaloniranje obavlja poslove etaloniranja merila (tahotestera-uređaja za pregled tahografa i taksimetara, časovnih komparatora, sekundomera, etalon farova, filtera za pregled opacimetara).

Laboratorija je jedinstvena na teritioriji zapadnog Balkana, tako da ukoliko Vam treba jednostavan pregled etalona, bez nepotrebnog odugovlačenja onda smo tu zbog Vas.

Ukoliko nam etalon dostavite do 9 ujutru biće pregledani do 14:00 istog dana, sa najjednostavnijom procedurom podnošenja zahetva i izdavanje uverenja.

Pregled se vrši po aktuelnom cenovniku.