LABORATORIJA ZA OVERAVANJE MERILA

velika-senka

Laboratorija za kontrolisanje i overavanje merila vrši overavanje merila(merila sile kočenja, analizatori gasova, opacimetri, regloskopi, manometri za merenje pritiska u pneumaticima, taksimetri) u skladu sa važećim zakonskim propisima, uputstvima nadležnih državnih organa i internom regulativom društva. U okviru kontrolnog tela, obavljaju se i poslovi kontrolisanja saobraćajne signalizacije, kao i kontrolisanje druge opreme i proizvoda.

Laboratorija za overavanje merila na linijama tehničkih pregleda

Overavanje taksimetara

Overavanje etilometra (alkotestera)