IMENOVANO TELO ZA PRVU VERIFIKACIJU MERILA

velika-senka

Imenovano telo za prvu verifikaciju merila se bavi prvom verifikacijom vaga sa neautomatskim funkcionisanjem i analizatora gasova kod benzinskih motora.