CENOVNIK

senka11

Ispitivanje vozila

Šifra Naziv

cena sa PDV

2

Ispitivanje-Vozila na TNG M1, N1

6.000,00

3

Ispitivanje – Motocikli, mopedi, tricikli L1-L5

5.100,00

4

Ispitivanje – Četvorocikli L6, L7

6.100,00

5

Ispitivanje-Putnički automobili i kombi vozila M1

5.600,00

6

Ispitivanje-Autobusi M2

11.700,00

7

Ispitivanje-Autobusi M3

15.200,00

8

Ispitivanje-Teretni automobili N1

9.600,00

9

Ispitivanje-Teretni automobili N2

12.700,00

10

Ispitivanje-Teretni automobili N3

16.300,00

11

Specijalna do 3,5 t NDM

11.700,00

12

Specijalna preko 3,5 t NDM

16.300,00

13

Ispitivanje-Prikolice O1

5.400,00

14

Ispitivanje-Prikolice O2

7.100,00

15

Ispitivanje-Prikolice O3, O4

12.200,00

16

Ispitivanje-Prikolice traktorske R1

5.400,00

17

Ispitivanje-Prikolice traktorske R2

7.100,00

18

Ispitivanje-Prikolice R3, R4

9.600,00

19

Ispitivanje-Traktori

6.100,00

20

Ispitivanje -Bagi vozila

11.200,00

21

Ispitivanje-Vučni uređaji

3.000,00

22

Ispitivanje duplih komandi

5.600,00

23

Premeštanje sistema za upravljanje

30.500,00

24

Ispitivanje pojedinačno Priključno O1

5.400,00

25

Ispitivanje pojedinačno Priključno O2

7.600,00

26

Ispitivanje pojedinačno Priključno O3, O4

25.400,00

27

Ispitivanje pojedinačno Priključno traktora R1

5.400,00

28

Ispitivanje pojedinačno Priključno traktora R2

7.600,00

29

Ispitivanje pojedinačno Priključno traktora R3, R4

13.200,00

30

Ispitivanje pojedinačno L1, L2

13.200,00

31

Ispitivanje pojedinačno L3, L4

13.200,00

32

Ispitivanje pojedinačno  teški tricikli i četvorocikli L5, L6 i L7

25.400,00

33

Ispitivanje pojedinačno Motokultivatori Tm

5.600,00

34

Ispitivanje pojedinačno Radne mašine T R

10.200,00

36

Ispitivanje po ADR propisima

12.000,00

37

Ispitivanje-Vozila na KPG M1, N1

10.000,00

38

Etaloniranje uređaja na liniji tehničkog pregleda

25.000,00

40

Izrada nove dokumentacije ispitivanja

1.000,00

41

Potvrda bez ispitivanja

1.500,00

42

Ispitivanje duple komande za invalide

400,00

43

Ispitivanje-Poluge za vuču

1.700,00

44

Ispitivanje pojedinačno proizvedenog vozila P

36.000,00

45

Utvrđivanje karakteristika na neprepravljanom vozilu

5.000,00

65

Ispitivanje izgradnje TNG

5.000,00

66

Ispitivanje izgradnje duplih komandi

5.000,00

47

Procena stanja vozila

4.000,00

48

Procena vrednosti vozila

5.300,00

49

Uređaj za kontrolu el. instalacija

7.000,00

50

Uređaj za kontrolu kočne tečnosti

11.000,00

51

Uređaj za kontrolu plinskih instalacija

15.000,00

52

Sat rada servisera

1.500,00

53 Kilometar pređenog puta servisnog vozila 33,00
113 Ispitivanje svetlosne propustljivosti autostakala nezavisno 4800,00

134

ispitivanje svetlosne propustljivosti autostakala uz drugu uslugu

2400,00

Tahografi

59

Pregled analognog tahografa

6.000,00

60

Pregled digitalnog tahografa

12.000,00

61

Etaloniranje tahotestera

10.000,00

62

Etaloniranje časovnog komparatora

5.000,00

63

Etaloniranje Regloskopa

3.500,00

67

Etaloniranje manometra

3500,00

Ispitivanje vozila koja se uvoze kao upotrebljavana

71

Ispitivanje vozila kategorija O, L i T

3.700,00

72

Ispitivanje vozila kategorije M1, N1

5.400,00

73

Ispitivanje vozila kategorije M2, M3, N2, N3

7.800,00

69

Provera podataka o vozilu u bazi TUV

2.800,00

74

Izlazak na teren u lokalu

1500,00

75

Ukucavanje broja

1000,00

 

Procena štete

79

Puna cena mala štete

5000,00

80

Puna cena srednje štete

7500,00

81

Puna cena velike štete

10000,00

 

Pregled identifikatora

82

Pregled identifikatora za putnička vozila do 70 kW, do 1994

4500,00

83

Pregled identifikatora za putnička vozila do 70 kW, od 1995 do 2000 g

6000,00

84

Pregled identifikatora za putnička vozila do 70 kW, od 2001 do 2005 g

6500,00

85

Pregled identifikatora za putnička vozila do 70 kW, od 2006 g

7300,00

86

Pregled identifikatora za putnička vozila od 70 kW do 120 kW, do 1994

6000,00

87

Pregled identifikatora za putnička vozila od 70 kW do 120 kW, od 1995 do 2000

7000,00

88

Pregled identifikatora za putnička vozila od 70 kW do 120 kW, od 2001 do 2005 g

8100,00

89

Pregled identifikatora za putnička vozila od 70 kW do 120 kW, od 2006

8900,00

90

Pregled identifikatora za putnička vozila od 120 kW do 150 kW,do 1994

7700,00

91

Pregled identifikatora za putnička vozila od 120 kW do 150 kW, od 1995 do 2000

8100,00

92

Pregled identifikatora za putnička vozila od 120 kW do 150 kW, od 2001 do 2005 g

8900,00

93

Pregled identifikatora za putnička vozila od 120 kW do 150 kW, od 2006 g

9700,00

94

Pregled identifikatora za putnička vozila preko 150 kW, do 1994

10000,00

95

Pregled identifikatora za putnička vozila  preko 150 kW, od 1995 do 2000

11000,00

96

Pregled identifikatora za putnička vozila  preko 150 kW, od 2001 do 2005 g

13000,00

97

Pregled identifikatora za putnička vozila  preko 150 kW, od 2006 g

14000,00

98

Pregled identifikatora za kategorije N, M2 i M3 do 3,5 t i starija od 2000

10000,00

99

Pregled identifikatora za kategorije N, M2 i M3 do 3,5 t i mlađa od 2001

15000,00

100

Pregled identifikatora za kategorije N, M2 i M3 od 3,5 t do 7,5 t i starija od 2000

13000,00

101

Pregled identifikatora za kategorije N, M2 i M3 od 3,5 t do 7,5 t i mlađa od 2001

19000,00

102

Pregled identifikatora za kategorije N, M2 i M3 preko 7,5 t i starija od 2000

18000,00

103

Pregled identifikatora za kategorije N, M2 i M3 preko 7,5 t i mlađa od 2001

25000,00

104

Pregled identifikatora motocikli do 50 ccm, stariji od 2000

4000,00

105

Pregled identifikatora motocikli do 50 ccm, mlađi od 2001

4500,00

106

Pregled identifikatora motocikli od 50 ccm do 100 ccm, stariji od 2000

4500,00

107

Pregled identifikatora motocikli od 50 ccm do 100 ccm, mlađi od 2001

5000,00

108

Pregled identifikatora motocikli od 100 ccm do 500 ccm, stariji od 2000

5000,00

 

Procena vrednosti vozila

109

Procena vrednosti vozila kataloška za prenos vlasništva

500,00

110

Procena vrednosti vozila kataloška

1.000,00

136

Pristup Katalogu cena za drugu polovinu 2015

7.000,00